Loading...

SAĞLIĞINIZ HAKKINDA

Aort Anevrizmalarının Tedavisinde Açık Cerrahiye Alternatif Yöntem
Anasayfa / Makaleler / Makale Detay

KORONER ARTER HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİ

 • DEĞİŞTİRİLEMEYEN RİSK FAKTÖRLERİ
 1.  Yaş: erkeklerde 45 yaşın üstü, kadınlarda 55 yaşın üstü veya erken menopoz
 2.  Cinsiyet: Erkeklerde koroner kalp hastalığı daha sık karşılaşılmaktadır.
 3.  Aile öyküsü: Birinci derecede (anne, baba, kardeş) erkek akrabalarda 55 yaşında, birinci derecede kadın akrabalarda 65 yaşından önce kalp damar hastalığı,  kalp krizi veya ani ölüm bulunması.
 • DEĞİŞTİRİLEBİLİR RİSK FAKTÖRLERİ 
 1.  Sigara
 2.  Hipertansiyon (kan basıncı yüksekliği)
 3.  İyi kolesterolün (HDL kolesterol) 40mg/dl den düşük olması
 4.  Total kolesterolün 200mg/dl den fazla olması (kötü kolesterol olan LDL kolesterolün 130mg/dl den fazla olması)
 5.  Şeker hastalığı (Diabet)
 6.  Hareketsiz bir yaşam tarzı
 7.  Stres
 8.  Depresyon
 9.  Şişmanlık (obezite)

                          

(0 Yorum)

Yorum Bırakabilirsiniz