Loading...

SAĞLIĞINIZ HAKKINDA

Aort Anevrizmalarının Tedavisinde Açık Cerrahiye Alternatif Yöntem
Anasayfa / Makaleler / Makale Detay
  • Arkus Aorta Anevrizmalarında “Hibrit” Uygulama

Arkus Aorta Anevrizmalarında “Hibrit” Uygulama

 

Vücudumuzun ana atardamarı olan aortanın anevrizma olarak tanımlanan hastalığı ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Baloncuk  olarak da adladırabileceğimiz anevrizma; damarın, normal sınırların üzerinde, anormal şekilde genişlemesidir.  Bu durum önemli komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bunların içinde en ciddi  olanları; yırtılması veya içinde oluşan kan pıhtılarının koparak yaşamsal önemi olan (beyin gibi) organların atardamarlarını tıkamasıdır. Bu nedenle de, belli bir boyutun üzerine çıktığında, tedavisi zorunlu hale gelmektedir.

normaly arcus aorta anatomy ile ilgili görsel sonucuAort anevrizmaları bulundukları bölgelere göre farklı klinik sorunlar yaratabilmektedir. Bu bağlamda arkus aorta anevrizmalarının önemli bir yeri vardır. Çünkü, arkus aorta olarak adladırılan aorta bölgesinden beyini ve kolları besleyen atardamarlar çıkmaktadır. Bu nedenle arkus aorta anevrizmaları doğrudan beyni etkileyen sorunlara neden olabilmektedir. (Şekil 1-2-3)

Şekil 1: Normal arkus aortanın anjiyografik görünümü ve arkus aortadan çıkan dallar

İlgili resim

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Arkus aorta anevrizması

arcus aorta aneurysma radiology ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Arkus aorta anevrizmasının anjiyografik görünümü

 

Anormal boyuta gelen arkus aorta anevrizmalarının tedavisi cerrahidir. Ancak anevrizma bölgesinden beyine giden atardamarların çıkması nedeniyle, en önemlilerinden biri felç olan komplikasyonlara, klasik cerrahi yöntemler kullanılarak yapılan ameliyatlarda, oldukça sık raslanılmaktaydı. 1990’lı yıllarda başlayan aort anevrizmaların tedavisinde klasik cerrahi yerine, kasık arterinden bir kateter yardımıyla girilerek, anenrizmanın içinden, kumaş kaplı stentlerle desteklenmesi ve komplikasyonların en düşük seviyeye indirilmesi uygulaması zaman içinde olgunlaştı. Teknoloji ve malzeme alanındaki gelişmelere paralel olarak endovasküler stent işlemleri yaygınlaştı ve son 10 yıldır arkus aorta anevrizmalarında yeni bir çözüme olanak sağladı. “Hibrit” olarak tanımlanan bu tedavinin esasını cerrahi ile endovasküler stent uygulamasının birlikte kullanılmasıdır. Bu sayede, yalınız başına yapılan cerrahi uygulamalarda karşımıza çıkan ciddi komplikasyonlar en aza indirilebilmektedir.

Arkus aorta anevrizmalarında “Hibrit” uygulamanın aşamaları:

  1. Genel anestezi ile hasta uyutulur.
  2. Hastanın arkus aortası, beyne ve kola giden damarları cerrahi olarak ortaya çıkarılarak hazırlanır.
  3. Cerrahın tercihine göre tek gövdeden çıkan veya bir veya ikisi ayrı olan 3 yapay greftin bir ucu  kalbin hemen üzerindeki, hastalığa katılmamış olan, çıkan aortaya anasmoze edilir (ağızlaştırılır). Böylece aortanın sağlam bölgesinden, yapay greft yardımıyla, kan akımı için bir yeni yol sağlanmış olur.
  4. Yapay damarın 3 dalı beyine ve kola giden damarlara anastomoze edilir (ağızlaştırılır). Bu şekilde, yeni yoldan (yapay damardan) beynin ve kolların kanlanması sağlanmış olur.
  5. Beyinin ve kolların kanla beslenmesi sağlandıktan sonra “Hibrit” uygulamanın ikinci aşaması olan Endovasküler Stent işlemine geçilir. Bu amaçla kasık ana atardamarındam kateter yardımıyla ilerletilen uygun endovasküler stent greft (üstü özel kumaş kaplı stent) arkus aortadaki anevrizmayı içten kapatacak şekilde açılır. Böylece anevrizmaya içten bir destek konulmuş ve kan akımnın içinden geçeceği bir yeni yol (endovasküler stent) yerleştirilmiş olur. Bunun sonucu olarak; anevrizma bölgesinden (kesesinden) çıkan, hastanın doğal beyin ve kol atardamarlarının ağızları kapanacak, ama cerrahi ile sağlanan ve yukarıda anlatılan yeni yapay damarlarla beyin ve kolların kanla beslenmesi devam edecektir. (Şekil 4)

 

       
  Right Arrow: Sağ kola ve beyine giden atardamar
 
Aortic Arch ‘de-branching'

 

  Right Arrow: Beyine  giden atardamar
  Right Arrow: Sol kola  giden atardamar
 
  Right Arrow: Endovasküler stent greft
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Arkus aorta anevrizmalarında “Hibrit” uygulama

 

“Hibrit” uygulama ile arkus aorta anevrizmalarının tedavisinde çok önemli bir aşama sağlamış ve yalnız başına yapılan cerrahi tedavi ile oluşan ciddi komplikasyonlar en alt düzeye indirmiştir.

(0 Yorum)

Yorum Bırakabilirsiniz