Loading...

Yayınlar

Doç. Dr. Yaman Zorlutuna'nın Yayınları
Anasayfa / Yayınlar

İnsan ve köpekte koroner damarsal yapı ve myokard dolaşımı.

Hacettepe Tıp/Cerrrahi Bülteni, 1981 Mayıs; 14 (3): 296-307

Açık kalp cerrahisinde myokard korunması.

Hacettepe Tıp/Cerrahi Bülteni, 1981 Ekim; 14 (4): 431-445

Periferik arter tıkanıklığının tedavisinde transluminal angioplasti.

Mavi Bülten, 1986; 18 (2): 217-222

Fistulous communication of aortic sinuses into the cardiac chambers. Fifteen years surgical experience and a report of 23 patients.

Japanese Heart Journal , 1986; 27: 865

Ekstraanatomik bypasslar ve sonuçları.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi, 1988; 6(2): 119-124

Kötü risk grubunda koroner arter bypass cerrahisi.

GATA Bülteni, 1987; 29: 197-204

Kardiyovasküler cerrahide fibrin zamkının kullanımı.

Mavi Bülten, 1987; 19 (1-2): 51-56

Damar Cerrahisinde kansız (non-invaziv) yöntemler kullanan damar laboratuvarlarının önemi ve "Doppler" tanı tekniğinin aorta-ilik ve femoro-popliteal arteriyel tıkanmalardaki değeri.

Mavi Bülten, 1987; 19 (1-2): 57-63

Postcardiotomy right ventricular failure: Experience with pulmonary arterial balloon conterpulsation and pulmonary arterial venting.

Texas Heart Institute Journal, 1987; 14: 154-159

Akut oluşan myokard infarktüsü için acil koroner arter bypass cerrahisi.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi, 1987; 5(4): 378-380

Koroner arter bypass cerrahisinde internal mammarian arterin önemi.

Türkiye Klinikleri, 1987; 7(4): 319-322

Açık kalp cerrahisi sonrasında intraaortik balon uygulaması.

Türk Kardiol Dern Arş, 1988; 16: 21-23

Sol anterior dessending arterde endarterektomili veya endarterektomisiz peç plasti ile safen veya internal mammarian arter greft bypass tekniği.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 1988; 1(1): 47-52

Erişkin yaşta Fallot Tetralojisi.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 1988;1(2): 147-155

Kalsifik aort stenozu için balon valvüloplasti.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 1989; 2(1): 60-65

The association of lower extremity peripheral vascular disease in patients undergoing coronary bypass surgery.

VASA, 1989; 18(1): 5-8

In vitro thrombolysis of thrombosed valve prostheses: Therapeutic cosiderations of left-sided thrombotic lesions.

Eur J Cardiothorac Surg, 1989; 3: 87-88

Koroner arter hastalığında reoperasyonlar.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 1989; 2(2): 143-145

Heparin need of the patients with cyanotic congenital heart disease during cardiopulmonary bypass.

Comparation of cyanotic, acyanotic, reumatic and atherosclerotic subjects.

J Cardiovasc Surg (Torino), 1989; 30(3): 348-350

Diskret subaortik darlık ve cerrahi tedavisi.

Türk Kardiyol Dern Arş, 1989; 179-183

A new approach to left ventricular anevrysms: Restoration of left ventricular dynamic by pericardial patch septoplasty. Gosh P, Unger F (eds). Cardiac Reconstruntions.

Springer-Verlag, Berlin, 1989; pp 235-242

Congenital coronary artery fistulas: Diagnostic and surgical consideration.

Jpn Heart J, 1989; 30(5): 685-694

Açık kalp ameliyatlarından sonra venöz oksijen stürasyonu ve kardiak indeks arasındaki ilişki.

Türk Kardiyol Dern Arş, 1990; 18: 10-12

Gastroepiploik arterin koroner bypass grefti olarak kullanılması.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 1990; 3(1): 57-60

Hipertrofik obstruktif kardiyomiyopati ve cerrahi tedavisi.

Türk Kardiol Dern Arş, 1990; 18: 110-114

Sol koroner arterin pulmoner arterden çıkması (Bland-White-Garland Sendromu).

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 1991; 4

Graft replacement of ascending aortic anevrysms. Surgical results in 84 consecutive patients.

Vascular Surgey, 1991; 25: 452

Postinfarktüs ventriküler septal defekt.

Türk Kardiol Dern Arş, 1991; 19: 41-44

Yeni kalp cerrahisi merkezleri kurulmasında etkili bir yöntem.

Türk Kardiol Dern Arş, 1991; 19: 442-444

Clinical results of mitral valve replacement with and without presevation of posterior mitral valve leaflet and subvalvular apparatus.

J Cardivasc Surg (Torino), 1991; 32(4): 509-15

Bilateral triple renal arteries in patient with iliac artery occlution: A case report.

Surg Radiol Anat, 1992; 14: 81-83

Myokardial korumada anterograd-retrograd ve anterograd kardiyopleji uygulamalarının karşılaştırılması (The comparation of antegrad and antegrad-retrograd combined cardioplegia in myocardial protection).

T Klin Kardioloji (Turk J Cardiol), 1992; 5

Prostasiklinin koroner bypass yapılan hastalarda reperfüzyon döneminde myokardial metabolizmaya olan etkisi (Effect of prostacylin on myocardial metabolism during reperfusion period in patients undergoing coronary bypass operation).

Turk J Cardiol, 1992; 5

Low-dose anticoagulant management of patients with Sj. Jude Medical mechanical valve prostheses.

Thorac Cardivasc Surg, 1993; 41(1): 38-42

The beneficial effects of aminophylline administration on heparin reversal with protamine.

Surg Today, 1994; 24(2): 99-102

Pulmoner tipik karsinoid tümörler II: Tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler.

Acta Oncologica Turcica, 1995; 28: 77-80

Coronary bypass surgery in a renal transplant patient.

Int Urol Nephrol, 1996; 28: 583-587

Emniyet kemerine bağlı sternum kırıkları.

A Numune Hast Tıp Dergisi, 1996; 36: 46-48

İnternal torasik arterin topikal vazodilatasyonunda papaverin-nitroprussid karşılaştırılması.

GKDC Dergisi, 1997; 5: 7-10

Koroner bypass cerrahisinde risk puanlaması.

GKDC Dergisi, 1997; 5: 19-22

Putuiter adenomlu bir hastada koroner bypass ile birlikte aort kapak cerrahisi.

GKDC Dergisi, 1997; 5: 140-143

Coronary artery bypass surgery without cardiopulmonary bypass.

Cardivasc Syrg, 1998; 6: 139-144

Koroner bypass operasyonundan sonra hipertiroidiye bağlı yüksek debili kalp yetmezliği: Olgu sunumu.

GKDC Dergisi, 1998; 6: 134-138

Koroner bypass cerrahisinde internal torasik arterin sequential kullanımı.

GKDC Dergisi, 1998; 6: 210-216

Kompleks koroner revaskülarizasyon: Endarterektomi, patch plasti ve jump bypass.

GKDC Dergisi, 1998; 6: 379-390

Technetium-99m-methylene diphosphonate scintimammography in male breast cancer.

J Nucl Med, 1998; 39(1): 28-9

Koroner bypass cerrahisi sonrası görülen atrial fibrilasyonu önlemede digoxin + metoprolol proflaksisi.

GKDC Dergisi, 1998; 6: 451-456

İleri yaş grubunda koroner bypass deneyimi.

GKDC Dergisi, 1999; 7: 30-35

Coronary-pulmonary artery fistula and obstructive artery disease in two brothers.

Marmara Med J, 1999; 12: 191-193

Potential risks in coronary artery bypass grafting via mini-thoracotomy: a case report.

Cardiovasc Surg, 2000; 8: 82-83

Coronary artery bypass grafting without cardipulmonary bypass.

Asian Cardiovasc Thorac Ann, 2000; 8: 97-102

Clinical results of mitral valve replacement with and without presevation of posterior mitral valve leaflet and subvalvular apparatus.

J Cardivasc Surg (Torino), 1991; 32(4): 509-15

Clinical performance and biocompatibility of poly (2-methoxyethylacylate) - coated extracorporeal circuits.

Ann Thorac Surg, 2002; 74(3): 819-24

Koroner bypass sonrası hastalarda greft açıklığı, hastalık ilerlemesi ve tekrar girişim oranının orta dönem anjiyografik değerlendirmesi.

Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 2002; 10: 201-205

Posterior pericardiotomy reduce the incidence of supra-ventricular arrythmias end pericardial effusion after coronary artery bypass grafting.

Eur J Cardiothorac Surg, 2002; 22(2): 278-81

Amiodarone versus digoxin and metopronolol combination for the prevention of postcoronary bypass atrial fibrillation.

Eur J Cardiothorac Surg, 2002; 21(3): 401-5

Does microalbuminuria in diabetic patients affects the posroperative course after coronary artery bypass surgery.

Eur Cardiothorac Surg, 2002; 21(3): 395-400

Topikal hipotermi: Kardiyoplejiye gereksiz bir ek ve postoperatif pulmoner komplikasyonlar için potansiyel bir sebep.

T Klin Kalp-Damar Cerrahisi, 2002; 3: 128-131

Genç yaş grubu hastalarda koroner arter bypass cerrahisi.

Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 2002; 10: 1-4

Midterm angiographic results of off-pump coronary artery bypass grafting.

The Heart Surgery Forum, 2002; 23455

Etomidat enjeksiyon ağrılarının giderilmesinde fentanil ile lidokainin karşılaştırılması.

Anestezi Dergisi, 2002; 10(3): 222-225

A comparison of crystalloid and blood induction cardioplegia in low-risk patients undergoing coronary artery bypass grafting.

Marmara Medical Journal, 2002; 15(1): 39-43

Investigation of blood compatibility of PMEA coated extracorporeal circuits.

Journal of Bioactive and Compatible Polymers 2002, 17:343-356

Koroner arter cerrahisi sonrası kardiyopulmoner bypassın sonlandırılamadığı hastalarda intraaortik balon pompasının etkinliği ile perioperatif ve erken postoperatif dönemde mortalite prediktörleri.

Anadolu Kardiyol Derg. 2003; 3(2): 124-128

Elaveted levels of s-100Beta correlate with neurocognitive outcome after cardiac surgery.

J Cardiovasc Surg 2003; 44:33-5

Comparasion of ciscadian rhythm characteristics of blood pressure and heart rate in patients before and after elective coronary artery bypass surgery.

Chronobiology International Vol. 20, No.2, pp 337-349, 2003

A peeled off entrapped intraaortic balloon catheter in femoral artery: an unusual complication.

Interactive Cardiovascular and Thracic Surgery 3 (2004) 314-316

Clinical evaluation of strategic leukofiltration with surface modification: Enhanced preservation or fantasy.

Firatition 1 (1) 2005 57

Clinical effects of leukofiltration and surface modification on postcardiopulmonary bypass atrial fibrillation in different risk cohorts.

Perfusion 2007; 00:1-10

Clinical efficacy of two-phase leukocyte filtration in high-risk patients undergoing coronary revascularization with cardiopulmonary bypass.J Extra Corpor Technol.

2009 Sep;41(3):149-56.

Clinical evaluation of minimized extracorporeal circulation in high-risk coronary revascularization: impact on air handling, inflammation, hemodilution and myocardial function.

Perfusion. 2009 May;24(3):153-62. Epub 2009 Sep 15.

Clinical and biomaterial evaluation of hyaluronan-based heparin-bonded extracorporeal circuits with reduced versus full systemic anticoagulation in reoperation for coronary revascularization.

J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2009 Feb;10(2):135-42.

Clinical efficacy of leukofiltration on cardiopulmonary bypass related inflammatory response: Fact or Foe?

Inflamm Res. 2009 Jun;58(6):292-7.

Clinical performance and biocompatibility of hyaluronan-based heparin-bonded extracorporeal circuits in different risk cohorts.

Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2010 Mar;10(3):371-6. Epub 2009 Dec 21